0

About

ThaiRiceLike

ปัจจุบันการซื้อขายออนไลน์เป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค  ไม่เว้นแม้แต่สินค้าเกษตร 
ดังนั้น การทำเกษตรยุคใหม่ จึงให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภค มีช่องทางการขายที่หลากหลาย และรู้จักใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ
ร้านค้าออนไลน์ เป็นทางเลือกใหม่ ที่ผู้บริโภคจะมาพบกับผู้ปลูกข้าวได้โดยตรง เพราะ เข้าถึงได้ง่าย ซื้อขายได้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย 
กรมการข้าว ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านการผลิตและการขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้าวของประเทศอย่างครบวงจร ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการจำหน่าย เล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของระบบการตลาดยุคใหม่ จึงได้มีส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าข้าว ผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ทำให้สินค้าข้าวอินทรีย์ สินค้าข้าวตลาดเฉพาะ รวมถึงสินค้าข้าวไทยคุณภาพสูง ของกลุ่มเกษตรกรสามารถเป็นที่รู้จักและเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้กลุ่มเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต


“ ข้าวไทย สานใจคนปลูก ผูกใจคนกิน”


ThaiRiceLike

PRODUCT

View all >>


www.thairicelike.com

เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่